On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Ut ur saltkaret

Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor.
2 Kor 5:11

Det här en del av en längre recension, eller sammanfattning, av “Ut ur saltkaret”1 av Rebecca Manley Pippert. Det här är en bok som jag verkligen vill lära mig av, och också tillämpa, och det som jag märkt fungerar bra då är att skriva en recension av boken. Så detta är lika mycket en recension som det är en sammanfattning av boken.

Boken i sig är ganska svår att sammanfatta eller recensera då den till stor del bygger på fantastiska berättelser ur författarens liv. En stor del av behållning från boken är hennes vittnesbörd. Om du tycker att boken verkar intressant utifrån min recension så rekommenderar jag dig att läsa själv läsa den.

Boken går att dela in i fyra delar: evangelisten, hantverket, apologetik och kyrkan. I denna delen kommer jag att gå in på evangelisten.

Jag känner att “evangelisten” inte riktigt är rätt ord, för då tänker jag på någon som fått ett evangelium uppkallat efter sig. Men, boken handlar om evangelisation, och den som evangeliserar måste ju kallas för evangelist. Det känns främmande, men jag kommer inte på något bättre ord. Om du evangeliserar är du en evangelist.

Första delen av boken handlar alltså om evangelisten. Manley är här inte intresserad av vad vi gör, eller hur vi gör det, utan av vilka människor vi är. Hennes tes är att för att vara salt och ljus så måste vi leva ut det kristna budskapet. Innan vi kan evangelisera måste vi bli evangelister. När vi blivit det kommer evangeliserandet komma lite av sig självt. Med det tankesättet är det både enklare, och samtidigt mycket svårare, att evangelisera.

Manley är väldigt Jesus-centrerad genom boken, och menar att vi också ska vara det. Vi har anledning att inspireras av honom på alla plan. Hon börjar därför med att beskriva de delar av Jesus personlighet som hon tror är viktigast för evangelisation.

För det första så blev Gud människa. Vår mänsklighet är inte en svaghet, utan en styrka. Vi vill ju nå andra människor, vilket innebär att vi måste känna med dem, känna empati med dem och älska dem. Om man ser till de aspekterna av att vara människa, då är Jesus en mänskligare människa än vad vi är. Jesus ville ha nära relationer med alla människor han mötte, och han såg dem precis som de var, med alla fel och brister, men älskade dem ändå som de Guds skapelser de var. Det religösa etablissemanget tyckte att Jesus var för mänsklig och för oreligiös. Jesus älskar som bara Gud kan, men vi ska sträva efter älska våra medmänniskor med samma kärlek. Kanske är det första steget i evangelisation att släppa in människor i våra hjärtan? Så att vi drivs av kärlek, inte av plikt eller en abstrakt tanke om mission.

Jesus frågar aldrig någon om den vill följa med till synagogan. Han förmedlar sitt budskap där han är, på gator, arbetsplatser eller hemma hos vänner och främlingar. Det fanns inga former eller ritualer som skulle följas.

Jesus är både Gud och människa, och det genomsyrar hans “evangelisation”. Först när han på ett mänskligt plan identifierar med den han pratar med men också genom att med sin gudomlighet vara radikalt annorlunda. Att vara salt i världen är ju att vara annorlunda än världen.

Vi måste se våra medmänniskor som de är, alltså skapade av Gud till Hans avbild och högt älskade av Honom. Det innebär att det inte finns någon människa som är viktigare, eller mindre viktig, att vinna för Gud. Det finns ingen som är oälskad eller mindre värd. Varje människa som vi möter är det förlorade fåret som Jesus just nu söker. Om vi kan se våra medmänniskor som Gud ser dem så kommer vi inte kunna låta bli att älska dem. Det är den sortens kärlek som också driver oss till kärleksfulla handlingar, och det är den sortens kärlek som gör oss till ljus där vi är, oavsett om det är bland vänner, grannar eller kollegor.

En fråga som dök upp när vi diskuterade boken är att även icke-kristna människor är ju goda människor som göra goda handlingar. Ofta kan det vara så att de är “bättre” än vad vi kristna är. Att bli kristen innebär inte per automatik att man blir en god människa, det är nästan tvärtom, för när man blir kristen inser man att man inte kan bli en god människa på egen hand. Jag tror att det inte är våra gärningar, utan vår kärlek, som skiljer oss från andra människor. Vi kan älska på grund av att Gud älskar, och då gör vi det med en kärlek som är något helt annat än den världen erbjuder.

Men även om alla människor är skapade av Gud i hans avbild är alla människor trasiga. Varje människa är trasig på sitt sätt, och samtidigt är alla människor trasiga på samma sätt ( Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
). Om vi drivs av Guds kärlek tror jag vi kommer ha en intensiv längtan att få se trasiga människor bli hela. Vi kommer fyllas av en önskan om att människor ska komma till tro på Jesus och bli helade av honom.

Så kommer vi till frågan om helighet. Manley Pippert menar att om vi inte lever heligt så blir det en diskrepans mellan vad vi säger och vad vi gör. Evangeliet måste få genomslag i våra liv. Vad är helighet? Det är i varje fall inte legalism. Det är inte heller att vi isolerar oss från icke-kristna2. Poängen är att Jesus var helig, så klart, men det begränsade inte vilka han umgicks med. Helighet låg i vad han gjorde med de människorna. Vi ska inte gömma oss för världen, men vi ska heller inte gömma vad som skiljer oss från världen.

Hur är det vi ska skilja oss från världen? Det kan lätt bli så att vi skiljer ut oss på ytliga sätt och det kan spela rakt in i fördomen att kristendomens kärna är att inte svära och att inte ha roligt. Vi ska vara på alerten så att det inte är de ytliga skillnaderna vi betonar, tvärtom är det de djupa och radikala skillnaderna vi ska försöka betona.

Jag gillar punktlistor, och till min glädje har Manley Pippert här en lista, lånad av John Stott, över hur vi kan leva heligt och vara salt i världen.

 1. Karaktär
  Vilka karaktärsdrag uppmanar Jesus oss att sträva efter? Ödmjuket, barmhärtighet, ärliget samt törst efter rättfärdighet och frid. ( Matt 5:3-10 "Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  ) ( Matt 5:33 Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 2. Influens
  Hur påverkar du de gemenskaper du är en del av? Hur påverkas din kyrka, din arbetsplats och andra grupper du är med i av det faktum att du är kristen? Sprider sig evangelium genom din närvaro? ( Matt 5:11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 3. Rättfärdighet
  Strävar du efter rättfärdighet och låter du Gud vara måttstocken för vad som är rätt eller fel? ( Matt 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  ) ( Matt 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 4. Tro
  Är din tro uppriktig? Är det något som du bara säger eller låter du din tro vara avgörande för hur du lever? Vår tid i synnerhet har svårt för de som inte lever som de lär. Vi måste vara uppriktiga i vår tro, den måste gå på djupet och inte ligga på ytan. ( Matt 6:5-6 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 5. Kristna ambitioner
  Sök först Gud och hans rike. ( Matt 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 6. Kristna relationer
  Hur förhåller sig en kristen mot andra människor? Tjänande är en viktig aspekt tror jag, framförallt om du har en ledarroll. Vi ska inte döma andra (det är Helige Ande som ger syndanöd, inte vi). ( Matt 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

 7. Lydnad
  När vi säger att Jesus är universums härskare och kungars kungar, menar vi då också att han är kung i våra liv? Underkastar du dig Guds vilja, eller är det något som mest gäller andra? ( Matt 6:10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.
  Texten hämtad från Svenska Folkbibeln 2015
  )

Just när det gäller lydnad har Manley Pippert en väldigt intressant infallsvinkel. Hon menar att västerländsk teologi är överintellektualiserad, och att vi på sätt och vis glömt bort hur man läser Bibeln rakt upp och ner. Hon föreslår att vi också ska läsa Bibeln för lydnad och insikt, inte bara för kunskap. Hur ofta läser du bergspredikan som en instruktionsmanual? Visst är det så att din frälsning inte hänger på vad du gör, men det är också tydligt att Jesus vill att hans budskap ska praktiseras av de som hör det. Här kommer Manley Pippert med ett fascinerande grepp för evangelisation. Om du har någon i din närhet som är intresserad av kristen etik, föreslå att de läser Matteusevangeliet just som en instruktionsmanual. De behöver inte tro på Jesus, men om de läser något som de gillar så ska de börjar praktisera det. Alltså, att de först gör Jesus till herre, och sedan kommer tron på honom som Guds son.

Lydnad är också viktigt för vi tror inte på en Gud som levde för 2 000 år sedan och som sedan lämnat jorden åt sitt öde. Vi tror ju, bokstavligt talat, att Jesus är exakt den samme idag som han var när han höll bergspredikan. Hans budskap är detsamma och hans önskan för våra liv är detsamma. Det är inga teoretiska koncept eller abstrakta ideal vi vill följa. Det är den levande guden som vi vill ha en relation med. Lydnad mot hans ord gäller här och nu för en levande Gud förtjänar en levande tro. Vem lockas att gå med i en kyrkan med en död gud och en död tro?

Slutsatsen för hela detta avsnittet är att när vi lever en evangeliserande livsstil så kommer evangelisationen lite per automatik. Förutsatt att vi inte sätter ljuset under skäppan.

Jag har läst boken som en del av en grupp som läst olika böcker om evangelisation och diskuterat dem med varandra. Detta avsnittet gav oss en del huvudbry. Det är lätt att förstå det som att vi måste bli bättre människor och för en lutheran låter det som gärningslära. Jag tror inte det är rätt sätt att se på det. Snarare är det så att vi ska söka Guds rike först. Alltså, innan vi kan förmedla evangelium måste vi själv ta emot det, och vi måste låta det förändra våra liv. Om vi inte låter Jesus vara herre i våra liv, hur kan vi då be andra att göra honom till herre?

Här finns alltså två aspekter, det är den om vår helgelse, men också om vad Gud gör. För vi står inte själva när vi evangeliserar, tvärtom. Evangelisation tror jag är Guds sak och vi får förmånen att hjälpa honom. Författaren applicerar i boken undret om bröden och fiskarna på evangelisation. Jesus tar fem bröd och två fiskar och mättar 5 000 människor. Undret visar på två saker:

 1. att Gud gör det som är omöjligt och,
 2. att Gud jobbar med det han har.

Lärjungarna och folket var säkert missnöjda med att det fanns så lite mat men Jesus tackade för gåvan!

Gud gör det som är omöjligt och han jobbar med det han har. Det är min bön att vi kan vara de otillräckliga tillgångarna som Gud jobbar med för att mätta massorna.


 1. Jag har läst boken på engelska, så mina översättningar kan halta något ↩︎

 2. Här skiner den amerikanska kontexten igenom, för en svensk kristen som bara vill umgås med andra kristna på arbetsplatsen blir snabbt ganska ensam. ↩︎