On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Israel

Israel är en fascinerande plats på många nivåer och jag ska göra mitt bästa för att fånga detta. Till min hjälp så har jag lagt in lite musik på sidan, om du har Spotify så borde du kunna lyssna på den.

Flyg, flygplatser och andra platser

Första dagen var en resdag från 03:45 till 20:30. På vägen hade jag nöjet att mellanlanda i Istanbul. Jag hade hoppats se stora statyer och posters med Erdoğan men Turkiet ser mest ut som andra länder. Skillnaden mot Sverige får vara antalet slöjor per capita.

Atatürk flygplatsen

Atatürk flygplatsen

Runt femtiden landade vi så i Israel. Och efter att vi jagat efter någon stackares väska i två timmar1 så begav vi oss iväg från flygplatsen, som ligger utanför Tel Aviv, mot Tiberias.

Mitt första intryck av Israel är bilar och motorväg. Vi åker på en fyrfilig motorväg, som trots sina fyra filer är tätt packad med bilar i rusningstrafik. Intressant nog så är motorvägen privatägd och avgiftsbelagd.

När vi åker har vi Västbanken pa höger sida och man kan se om det är en israelisk eller palestinks på om byn har någon minaret.

Observera minareterna

Observera minareterna

Det byggs väldigt mycket och jag ser många halvfärdiga hus. Intressant nog så är byarna väldigt tätt byggda med höga hus. Men byarna är ganska små och utspridda. Jag ser ingen rälsbunden kollektivtrafik vilket ökar mitt intryck av att Israel är ett samhälle som är väldigt beroende av bilen. En snabb blick på Wikipedia visade mig att jag hade rätt, Israel är beroende av bilen. Förvisso är det ett land som växt snabbt, men man kan beklaga att de inte lagt mer krut på kollektivtrafik. Framförallt eftersom Israel är ett land som kommer drabbas mycket hårt av global uppvärmning. Ett problem med tåg i Israel är att inåt landet så är det väldigt kuperat, Jerusalem ligger på 800 meters höjd, och det är en sån sak som klart kan komplicera. Men längs med kuststräckan som praktiskt taget är en enda sammanbyggd stad borde det inte vara komplicerat att bygga bättre kollektivtrafik.

Religion och turism

Innan jag åkte till Israel så hade jag läst halva2 Jerusalem av Simon Sebag Montefiore. Han visar tydligt på hur turism och religion alltid haft ett komplicerat förhållande i Israel. Till exempel kunde man på 600-talet e. Kr., efter att man besökt Uppståndelsekyrkan, direkt utanför kyrkan köpa sex av en av de många kyrkprostituerade som fanns på den tiden. Flera gånger har det också skett massakrer inuti uppståndelsekyrkan, så jag hade en nyanserad bild av vad jag trodde skulle vänta mig. Jerusalem är den heliga staden, men samtidigt en fallen stad. 3

På en gudstjänst efter att jag kommit hem blev jag påmind om vad ängeln säger till kvinnorna går till Jesus grav: “Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han har uppstått, han är inte här!” Mark 16:6. De orden gäller fortfarande. Israel var den plats där Jesus levde, men ska man söka Jesus idag kan man göra det lika bra i Stockholm som Jerusalem.

Magdala

Den första historiska platsen som vi besökte var byn Magdala som ligger på östra sidan av Genesarets sjö. Det är mycket rimligt att tro att det är just detta Magdala som Bibeln talar om som den staden som Maria från Magdala antingen var född i eller bodde i. Magdala var en fiskeby som anlades 100-200 år fr. Kr. och här ligger också den äldsta synagogan som man hittat i Galileen. Den judiska historikern Josefus bodde också här. Kort sagt kunde man känna historiens vindslag när man vandrade bland ruinerna.

Synagogan är byggd någon gång mellan 50 år f. Kr. och 100 e. Kr. och är samtida med det andra templet i Jerusalem. Mest fascinerande var den sten som man lade Torahrullarna på när man skulle läsa ur dem. Skulptören som gjorde den hade med all största sannolikhet varit i templet i Jerusalem och stenen är ett försök att beskriva templet. Man kan se den sjuarmade ljusstaken (som försvann till Rom när templet förstördes). På en sida av stenen har skulptören avbildat synen ur Hesekiel 1 med “Ett hjul [som] tycktes vara inuti ett annat hjul”. På sidan av stenen ser man templets pelargångar.

Magdala belägrades år 64 av tre romerska legion som ville besegra den grupp judiska frihetskämpar som höll till i byn. Frihetskämparna leddes av historikern Josefus som senare skrev flera böcker om judarnas historia.. Josefus är också den första utombibliska källan som bekräftar mycket av det som står skrivet i Nya Testamentet.

Mosaikgolv i synagogan

Mosaikgolv i synagogan

Mosaikgolv i synagogan

Mosaikgolv i synagogan

I mitten av synagogann står en replika av stenen som man la Torahrullarna på

I mitten av synagogann står en replika av stenen som man la Torahrullarna på

Freskomålning i synagogans “hall”

Freskomålning i synagogans “hall”

Ett träd. I bakgrunden en kyrkan som katoliker har byggt i närheten av synagogan.

Ett träd. I bakgrunden en kyrkan som katoliker har byggt i närheten av synagogan.

Bergen ovanför Magdala. Josefus skriver om hur romarna slog läger på berget och sköt med katapulter in mot Magdala.

Bergen ovanför Magdala. Josefus skriver om hur romarna slog läger på berget och sköt med katapulter in mot Magdala.

Detta är ett badkar, typ. Det är en mikvah som judarna badade/renade sig i innan man gick till synagogan.

Detta är ett badkar, typ. Det är en mikvah som judarna badade/renade sig i innan man gick till synagogan.

“Ett hjul inuti ett annat hjul” ur Hesekiel.

“Ett hjul inuti ett annat hjul” ur Hesekiel.

Stenen som man lade Torahn på när man skulle läsa ur den.

Stenen som man lade Torahn på när man skulle läsa ur den.

Menora

Menora

Här hade Magdalaborna rest en barrikad i en gata för att skydda sig mot romarn.

Här hade Magdalaborna rest en barrikad i en gata för att skydda sig mot romarn.

I dessa gropar saltad man fisken man fångat.

I dessa gropar saltad man fisken man fångat.

Kanal som ledde ner färskvatten från berget till saltgroparna.

Kanal som ledde ner färskvatten från berget till saltgroparna.

Mensa Christi

Vi besökte en plats som pekats ut som platsen där Jesus mötte lärjungarna efter sin uppståndelse och säger åt dem att kasta ut nätet på andra sidan båten Joh 21. Jag tror inte att det var på just denna platsen som det hände, det verkar inte finnas några bevis för det. Men det vi kan vara säkra på är att det var någonstans i trakten. Vi kan veta att Jesus såg ut över dessa stränder. När lärjungarna satt sig ner för att äta så var det på en strand som denna som de satt. Det tycker jag är väl så coolt.

På ett bord så står det inhugget “Hic Iesus Amoris Primatum Petro Commendat”. Det betyder ungefär att här Jesus Petrus påvedömet vilket skulle syfta på att Jesus säger till Petrus “För mina får på bete”.

Kapernaum

Det som berörde mig mest under resan var att besöka Kapernaum. Det beror på två saker. För det första vet vi från evangelierna att Jesus bodde i Kapernaum och ofta gick till synagogan. För det andra vet vi exakt var synagogan står. I många fall så kan man säga att “ungefär här gick Jesus” men i Kapernaum kan vi med full säkerhet säga att här, här var Jesus.

Jag tror att Jesus var 100% Gud och 100% människa, och jag har alltid trott att jag förstått det. Men när jag stod i synagogan i Kapernaum och tanken slog mig att universums skapare stått pa samma plats, då insåg jag att jag inte alls förstår hur det funkar. Det är för mig helt omöjligt att greppa.

Synagonan byggdes upp i början av 1900 av tyska arkeologer. Synagogan som de byggde upp var byggd på 400-talet och var byggd på samma plats som den gamla synagogan som jag tror förstördes av en jordbävning.

En minnesplats byggd ovanpå det man tror är Petrus hus.

En minnesplats byggd ovanpå det man tror är Petrus hus.

Jag ska se till att skriva lite mer om resten av resan när jag får tid. Skriv upp dig på nyhetbrevet längst ner så skickar jag ett mail när jag gjort det.

1 You can hide but you can’t run. Literally.

2 Det är en riktigt lång bok.

3 “Jerusalem, Jerusalem du arma, Som hastigt ökar dina synders mängd.” sjunger Einar Ekberg i “Jerusalem”.

Daniel Karlsson