On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Ett nytt projekt

Jag tror att GDPR är något av det bästa som hänt, någonsin, på juridikens område. Mina förhoppningar är stora. Men, företag och myndigheter har lagt miljarder(?) kronor på att förbereda sig på den nya lagen. För det mesta är de välinformerade om lagens konsekvenser och hur de ska jobba med den. Men hur är det för privatpersoner, de registrerade, som lagen är skriven för?

Överlag tror jag att kunskapsnivån fortfarande är låg. Få vet exakt vad GDPR är och ännu mindre hur de rent praktiskt tar tillvara på sina rättigheter och skyddar sin personliga integritet. Det behövs mer lätttillgänglig kunskap för dem. Den mesta av den informationen som man hittar idag är anpassade för företag som vill uppfylla GDPR.

Därför lanserar jag idag Du & GDPR som är en sida som ska upplysa vanliga människor om vad GDPR är och hur det påverkar dem. Jag hoppas att det ska leda till att fler förstår sina rättigheter och börjar utnyttja dem aktivt. Så besök gärna sidan och läs på om GDPR!

Daniel Karlsson