On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Två evighetsperspektiv

Ditt kors skall skina för min blick, när sist
jag somnar in, o Herre Jesus Krist.
Då viker natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar.
– Henry Francis Lyte/Oscar Mannström

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
– Dylan Thomas

Är döden en början eller ett slut? Bibeln ger ett tydligt svar och jag tror aldrig jag sett det så bra uttryckt som i Bliv kvar hos mig. För det finns något dubbelt med döden, reptilhjärnan fattar att döden är farlig. Döden måste undvikas till varje pris, man måste kämpa mot den fram till sitt sista andetag. Bliv kvar hos mig ger oss bibelns syn på döden. När vi somnar in, dör, och tror att allt är slut då viker natten och morgon bräcker klar. Att det vi lever i nu är den mörka natten men när vi dör då får vi vandra in i den stigande solens strålande morgonljus [ˆ1].

Dylan Thomas uttrycker en helt annan syn på döden i Do not go gentle into that good night; med varje uns av sin kraft måste man kämpa mot döden. Många människor tror att när man dör så är det slutet, vi är en samling atomer och när klockan har slutat ticka löses atomerna upp och blir blommor, träd och vatten. Man behöver varken känna hopp eller skräck för vad som händer efter döden; att sluta leva är det otäcka. När livet är allt man har måste man klamra sig fast vid det till varje pris. Det är därför Dylan Thomas uppmanar läsaren att rasa mot det döende ljuset, att inte gå stilla in i natten.

Jag kan vara ganska sentimental och Dylan Thomas rader talar till sentimentalisten i mig. Det finns så mycket gott att leva för: familj och vänner; segling och våfflor med hjortronsylt. Men som kristen behöver man inte frukta döden en sekund.

“Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.” Rom 8:1-2

Som kristen behöver du inte med skräck i hjärtan kämpa mot döden. Du väntar på att få se Guds strålande ljus över det nya Jerusalems. Det är löftet och hoppet som Jesus gav när han dog för dig på korset.

[ˆ1]: Eller ja, i himlen kommer det inte finnas någon sol utan Gud själv ska vara ljuset.