On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Vad är en liturgi?

James K A Smith regligionsfilosofi, illustration av galleria som en liturgi. Man går runt i kapellen och letar efter något som ska täcka över ens defekter. Mot en summa pengar så får man avlösning. Gallerian är liturgisk och formar oss genom att forma vad vi älskar, vad vi tycker är vacker och vad vi vill ha.

Liturgi betyder ordagrant folktjänst. Luk 1:23, Fil 2:17, Heb 8:6. Dels något som görs av folket, men också som görs för folket.

Vad gör liturgi?

Undervisar

varje liturgi bär ett budskap, sånger vi sjunger, texter vi läser, ordningen och det fysiska vi gör bär budskap.

Liturgi & pedagogik: Vad skiljer en gudstjänst från en föreläsning?

En gudstjänst är ett liturgiskt drama, inte en föreläsning. Det är något mer än ren överförelse av information.

Formar

Invändningar mot liturgi

Slentrian & äkthet. Slentrian är inte en funktion av repetition. Och nyskapade och äkthet hänger inte ihop. Det handlar om delaktighet i mönstren. Tanken är att det ska bli så bekvämt att man inte behöver fundera eller vara med.

jmf med tack - förlåt - jag älskar dig. Ibland säger man ordet förlåt utan att mena det. Men det är ju inte ordet det är fel på, och konsekvensen är ju inte att man slutar säga förlåt. För vi behöver de orden. Vi övar oss i att kunna säga “Herre, förbarma dig över oss” med ¨øvertygelse.

Liturgier utanför kyrkan

Födelsedagar och julfirande har en liturgi med etablerad ordning. Ordningen hjälper oss att hänga med i vad som händer.

Det finns också kristna vardagsliturgier för vardagliga saker. Man får rikta sin vardag mot Gud och öva på Guds närvaro. Som en liturgi för att byta blöjor. Och man ber en liten bön för barnet. Man vill rikta varje ögonblick mot Gud med en ordning.

Liturgier i kyrkan

Varifrån kommer vår gudstjänstordning?

Urkyrkan -> Medeltiden

De första gudstjänsterna började i synagogan. Juses kom till en synagoga och kom dit och fick läsa texten och förklara den. Det var en enkel gudstjänst med sång, bön och textläsning. Textläsningen var ofta mycket längre än vi är vana vid. Synagogaföreträdarna eller någon man hade förtroende för förklarade en text och gav uppmaning om att hörsamma texten.

De tidiga kristna tog med sig detta, men det som var unikt var nattvarden. Till en början var det en riktig måltid, efter ett tag så delade man det så man hade en måltid där man åt sig mätt och sedan hade man en liturgisk måltid. Gudstjänsterna var kvällsmöten mellan lördagen och söndagen.

Det började växa fram en ordning, se Korint där många talade i mun på varandra. Ordning uppstod tidigt. När apostlarnas generantion ersätts är man mån om att det man firar gudstjänst runt ska vara identiskt med det som apostlarna undervisade.

Den romerska mässan, Hippolytos ca 215 e kr, “Herren vad med er och med din ande”, “upplyft era hjärtan”, “låt oss tacka herren”. Dessa orden är i stort sett identiska mot de som vi läser idag. När det skrevs fanns inga katedraler, kanske firade man gudstjänst hemma hos någon eller i någon katakomb.. Och han skrev att det var traditionen. Sa vi kan anta att detta är från 100 talet. Den romerska mässan var oförändrad från 600-talet till 1960.

Refarmation -> Idag

Den lutherska reformationen var en dogmatisk, inte en liturgisk reformation. Man förändrade läran och inte gudstjänsterna. Reformerta och baptisktiska släppte formerna och startade från scratch.

Luther sa att liturgin ska inte dölja evangelium utan framhäva det. Framförallt det att brödet och vinet blir till Jesus kropp och blod vid varje gudstjänst som ändrades. Luther skapade en mässa på tyska, mässan ska förstås.

1531 kom den svenska gudstjänstordningen och den är i stort sett oförändrad idag.

Liturgins historia

Kommunicerar enhet över tider och skilda traditioner. Vi berättar samma berättelse, tror på samma evangelium, tar emot samme Kristus. Vi har inte hittat på eller kommit på något utan får ta emot det som många andra kristna tagit emot genom århundraden.

Liturgin huor till den kristna frihetens domän

Vår liturgi återberättar evangelium för oss varje gång vi genomför den. Den påminner oss att Gud ger till oss före det att vi ger till Honom.

Daniel Karlsson