On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy your visit.

Teologi

Exegetik
Gamla testamentet
Kanonsyn och apokryferna
Liturgi

För vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ, omdöme ska bevara dig och klokhet beskydda dig.
Ordspråksboken 2:10-11

I missionens och evangeliets tjänst - för världens skull. Teologiska studier måste förankra studenterna i Bibeln så att de kan närma sig alla problem bibliskt, så de kan stärka Guds folk med Guds ord. Studier som inte leder till det misslyckas med sitt uppdrag att tjäna kyrkan och världen. (Wright, Christian Mission and the Modern World, s. 147)

Studiet av Bibeln måste vara den centrala disciplinen i den kristna teologin. (Cape Town Commitment)

Missionellt ledarskap

Står på fyra grunder (Lars Dahle, Lärningsarenor som kan fostra missionellt ledarskap, SJLT):

Ordlista

Isagogik: lära om bibelböckers tillkomst
Patrilinjär: arv på svärdssidan
Deuterokanoniska: “halvkanoniska” skrifter, som apokryferna
Hermeneutik: tolkningsteori - studerar den skrifliga kommunikationens natur
Exegetik: förklaring eller tolkning
Pentateuken: Moseböckerna
Genesis: Första moseboken - “I begynnelsen”
Exodus: Andra moseboken - “Uttåget”
Leviticus: Tredje moseboken - “Levit/Lag”, från Levi stam, ett svensk namn för boken hade kunnat vara prästboken
Numeri: Fjärde moseboken - “Räkning”
Deuteronomium: Femte moseboken - “Andra lagen”
Kanon: rättesnöre
Biblica Hebraica: Den hebreiska grundtexten
Perikop: textavsnitt

Bibliografi: