On this page I use a technique for layout called CSS grid. Only the most recent versions of Firefox, Chrome and Safari support this technique. To see the page as it is intended please switch to one of those browser. Either way I hope you will enjoy yor visit.

Kan man bo på båt?

Kan man bo på båt? Eller är det bara knäppt? Om man funderar på bostadsmöjligheter som finns i Stockholm (och ja, man vill bo innanför tullarna) så blir det bara knäppa möjligheter kvar. Nu bor jag hos Thobias och kan inte bo kvar där efter slutet på augusti. Min första tanke var att jag inte är intresserad av hyra i andra hand. Det är för dyrt. För jag vill gärna bo innanför tullarna, jag tycker att det tar för mycket energi/tid att pendla varje dag.

Read more

Två evighetsperspektiv

Borde du frukta döden och det som kommer efter den? Vad säger Bibeln? Jag jämför två perspektiv, ett med hopp för evigheten och ett utan.

Read more

You've fundraised - Now stop working

After fundraising make sure to stop and formulate a strategy. Avoid costly mistakes by focusing your newfound resources where they yield the most results.

Read more

Unknown Unknowns: Why you should release early and often

It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so. - Mark Twain

Release early to figure out what you don't know and avoid spending time on building stuff your customers don't want or need.

Read more